Jill Biden paragona gli ispanici ai tacos e la comunità s'indigna
ADV
ADV
Jill Biden paragona gli ispanici ai tacos e la comunità s'indigna

Jill Biden paragona gli ispanici ai tacos e la comunità s'indigna

Il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill Biden 
Kyle Mazza / ANADOLU AGENCY / AFP 
- Il presidente Usa Joe Biden e la First Lady Jill Biden 
di lettura
ADV
ADV
ADV