Expo 2020, i numeri record dopo 3 mesi

Expo 2020, i numeri record dopo 3 mesi