Kansas nuova strage, spara all'impazzata e uccide tre persone

Kansas nuova strage, spara all'impazzata e uccide tre persone

26 febbraio 2016, 11:31