Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto" 
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

   Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto" 
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto" 
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto" 
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto" 
 • Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"

  12 febbraio 2016, 20:32

  Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"