Parata di vip per ‘Italian do i better’ di Roy Paci & Aretuska