Papa abbraccia Kirill, poi l'incontro "tanto voluto"